Built with Berta.me

  1. AGRITA KRIEVIŅA - designer, craftsman, teacher

  2. Kāpēc es daru, to, ko daru? Patīk, latviski saka - nagi niez. 

    Ar radošiem darbiem esmu nodarbojusies, kopš sevi atceros. Rokdarbi ļauj domāt. Process ir kā meditācija - kamēr rokas kustas, domas dara savu. Ja man jautā - vai tad, ja man būtu ļoti daudz naudas, es nodarbotos ar šiem darbiem? Noteikti jā.

    Esmu mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, kur esmu arī lektore un jaunajiem studentiem pasniedzu Adobe Photoshop un Illustrator pamatus, lietišķo grafiku. No arheologu publicētajiem materiāliem esmu izveidojusi datu bāzi viduslaiku ādas apaviem Latvijā. Mācu gatavot pastalas un zābakus, viduslaiku apavu kopijas. Esmu Latvijas Amatniecības kameras locekle, ādas apstrādes meistare.